የዝውውር ጥያቄ

በመምህራን በጋብቻ፣ በጤንነትና በሌሎች ችግሮች የሚቀርብ የዝውውር ጥያቄ መምህራኑ በሚሰሩበትና ዝውውር በጠየቁበት ዩኒቨርስቲዎች የጋራ ስምምነት መሰረት ብቻ ይከናወናል፡፡

አስተያየት

በአገልግሎታችን ደስተኛ ኖት?